Κατά της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας εκφράστηκε το 28% των ερωτηθέντων και υπέρ – το 61%. Οι υπόλοιποι, όπως εξακριβώθηκε, δεν έχουν ορισμένη άποψη γι΄αυτό το θέμα.

Οι περισσότεροι υποστηριχτές της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους, κατοικούν στη δυτική Ουκρανία – περίπου το 70%, ενώ στο ανατολικό και το νότιο τμήμα της χώρας είναι λιγότεροι από τους μισούς.