«Καταλαβαίνω τον προβληματισμό των Ρώσων φίλων μας, αλλά την ίδια ώρα δεν συμφωνώ μαζί τους. Για παράδειγμα, η κατάσταση στα θέρετρα της Ερυθράς θάλασσας είναι πλήρως σταθερή και ασφαλής, οπότε απευθύνομαι στη Ρωσία, ώστε τουλάχιστον μερικώς, όσον αφορά αυτές τις περιοχές, να άρει αυτές τις συστάσεις», - δήλωσε ο υπουργός.