Ο τελικός όγκος της μείωσης της οικονομικής βοήθειας στην Ουγγαρία θα καθοριστεί μετά τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της χώρας, που μπορεί να διεξαχθούν πριν το τέλος του έτους.