«Αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνά η Αίγυπτος, επιβεβαιώνουμε την έκκληση που κάνουμε προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις αυτής της φιλικής σε εμάς χώρας, ώστε να επιδείξουν υπομονή και αυτοσυγκράτηση, καθοδηγούμενοι από τα υψηλά εθνικά συμφέροντα, προκειμένου να αποφευχθούν η περαιτέρω επιδείνωση της έντασης και τα νέα ανθρώπινα θύματα», αναφέρεται στο σχόλιο σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης στην Αίγυπτο.