Οι διασώστες κατάφεραν να κατεβάσουν στο έδαφος όλους τους επιβάτες του χαμηλότερου βαγονιού, που έχει σταματήσει σε ύψος 50 μέτρων. Συνεχίζεται η απομάκρυνση των τουριστών, που έχουν αποκλειστεί σε ύψος 130 μέτρων. Η απομάκρυνση ενός ατόμου απαιτεί περίπου 7 λεπτά.

Συνολικά, στην επιχείρηση αυτή κινητοποιήθηκαν περίπου 100 άτομα.