Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι το τέλος Ιουλίου 2015, όταν θα γίνει η τελική επιλογή των πρώτων υποψηφίων. Από όλους τους υποψηφίους θα επιλεγούν 24 άτομα. Το σχέδιο Mars One που εδρεύει στην Ολλανδία έχει ως στόχο να μεταφέρει ανθρώπους στον Άρη τον Απρίλιο του 2023. Σύμφωνα με τα σχέδια οι κάτοικοι της γης και τα φορτία θα μεταφέρονται στον «κόκκινο πλανήτη» κάθε δύο χρόνια.