Στη πρώτη θέση είναι το ουκρανικό χαρτονόμισμα γκρίβνα. Το χαρτονόμισμα αυτό ήταν ήδη «βασίλισσα της ομορφιάς» το 2008, όταν οι εμπειρογνώμονες τίμησαν τη γκρίβνια ως το πιο ανθεκτικό χαρτονόμισμα.

Την δεύτερη θέση κατέλαβε το αυστραλιανό δολάριο, τη τρίτη θέση το ευρώ. Ο βουλγαρικό λέβα ήταν τέταρτο και το αμερικανικό δολάριο κατέλαβε την 5η θέση.