«Είναι μια κολοσσιαία πρόοδος αναφορικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από την Ινδία», - σημείωσε ο ίδιος. Μετά τις δοκιμές το υποβρύχιο «Αριχάντ» θα παραληφθεί από τις ένοπλες δυνάμεις.

Συνολικά η Ινδία σχεδιάζει να κατασκευάσει 5 πυρηνικά υποβρύχια. Η εκπαίδευση του προσωπικού για την υπηρεσία στα υποβρύχια ινδικής κατασκευής γίνεται στη βάση των Πυρηνικών Υποβρυχίων, την οποία η Ινδία νοίκιασε από τη Ρωσία το 2010 και για διάστημα 10 ετών.