Μόλις πέντε χρόνια μετά από την ένταξή του, το άρμα από τα Ουράλια αποτέλεσε τη βάση των τεθωρακισμένων μονάδων πολλών ξένων στρατών. Διάφορες παραλλαγές του άρματος αυτού υπηρετούν τη στιγμή αυτή στις ένοπλες δυνάμεις περισσότερων από 40 χωρών.

Σήμερα, αυτή η πολεμική μηχανή έχει αναγνωριστεί ως το καλύτερο άρμα μάχης του τελευταίου τετάρτου του 20ου αιώνα και αναφέρεται στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, ως το ογκωδέστερο άρμα της σύγχρονης εποχής.