«Τα μέλη της ομάδας είχαν εξασφαλίσει την παράνομη είσοδο στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την παραμονή στις ελεγχόμενες από αυτούς εγκαταστάσεις πάνω από 700 ατόμων, οι οποίοι δεν κατέχουν τη ρωσική γλώσσα», ανέφεραν στην αστυνομία.

Από τους μετανάστες είχαν κατασχέσει τα διαβατήρια, στερώντας τους με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να εφαρμόσουν τα δικαιώματα των πολιτών στο έδαφος της Ρωσίας, και δεν μπορούσαν να αρνηθούν την εκτέλεση των εργασιών.