«Με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της αμοιβαία επωφελούς εταιρικής σχέσης Ρωσίας – Γκάνα στις διαπραγματεύσεις της Μόσχας θα εξεταστεί το σύνολο των διμερών σχέσεων και πριν απ’ όλα τα ζητήματα συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα», - αναφέρεται σε σχόλιο του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Ιδιαίτερη προσοχή στις διαπραγματεύσεις θα δοθεί στα «καυτά σημεία» της Αφρικής και στο ζήτημα των ειρηνευτικών προσπαθειών της Ρωσίας σε αυτές τις προβληματικές περιοχές.