Σύμφωνα με μια πηγή στην εταιρεία, η συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ανταλλαγής ενεργητικών μεταξύ της Γκαζπρόμ  και της κοινοπραξίας BASF, στην οποία ανήκει η Wintershall.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, η BASF και η Γκαζπρόμ  υπέγραψαν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία επί της αρχής που αφορά την ανταλλαγή στοιχείων του ενεργητικού τους.