Για να τονωθεί η ανάπτυξη της οικονομίας, η κυβέρνηση της Κίνας σκοπεύει να αυξήσει τις δαπάνες και να στείλει τα κονδύλια για την κατασκευή σιδηροδρόμων και την ανάπτυξη των υποδομών. Οι Αρχές σκοπεύουν επίσης να απαλλαγούν από τα χρέη, τα οποία αποτελούν ένα από τα κύρια προβλήματα της κινεζικής οικονομίας.