Αυτά τα αδικήματα συμπεριλαμβάνουν την πώληση και αγορά ναρκωτικών, την προετοιμασία ληστειών και τη δωροδοκία εκπροσώπων των αρχών. Συχνά πληροφοριοδότες της Υπηρεσίας είναι εγκληματίες.

Το FBI στο παρελθόν είχε αναφέρει, ότι επιτρέπει στους πληροφοριοδότες του να παραβιάζουν το νόμο, επειδή αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ερευνών. Ωστόσο, στοιχεία για τον αριθμό των αδικημάτων δεν είχαν δημοσιευθεί.

Ο επίσημος εκπρόσωπος του FBI δε σχολίασε αυτήν την πληροφορία.