Η Ιταλία θέλει να επιστήσει την προσοχή στις αρνητικές επιπτώσεις που οδηγούν οι αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης των κρατών με αυξανόμενο εξωτερικό χρέος. Σε αυτά ανήκει η Ιταλία, η πιστοληπτική ικανότητα της οποίας υποβαθμίστηκε τον Ιούλιο από την Standard & Poor’s και βρέθηκε 2 θέσεις πριν την κατηγορία «σκουπίδι».

Το νόημα της ιταλικής πρότασης είναι να απαγορευτεί σε ιδιωτικούς οργανισμούς να βαθμολογούν και να περάσει ο έλεγχος αυτών των ζητημάτων σε διεθνείς οργανισμούς.