Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε σε 4 μήνες στο τόπο του πρώην σοβιετικού στρατιωτικού αεροδρομίου στην πόλη Τεμπλίν.

Ο σταθμός είναι σε θέση να εξασφαλίσει με ηλεκτρική ενέργεια 36 χιλιάδες νοικοκυριά και θα τροφοδοτήσει τους καταναλωτές στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου και το Βερολίνο