«Στον κόσμο υπάρχουν τόσα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, ο άνθρωπος δεν πρέπει να επικεντρώνεται σε ένα πράγμα. Όταν ο άνθρωπος ασχολείται μόνο με την πολιτική, καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του σε περιορισμούς συγκεκριμένου χαρακτήρα και περιορίζει τις ευκαιρίες της ζωής του», πρόσθεσε ο πρόεδρος.