Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιήθηκε βάσει διαγωνισμού.

Τους φοιτητές από την Εσθονία είναι έτοιμοι να δεχθούν πάνω από 20 ρωσικά πανεπιστήμια. Οι υποψήφιοι πρέπει να έρθουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα το αργότερο στις 15 Σεπτεμβρίου.