Το ΥΠΕΞ της ΡΟ πιστεύει ότι η καινοτομία «θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αμοιβαία επωφελή συνεργασία των δύο χωρών». Οι Αρχές του νησιωτικού κράτους επέτρεψαν στους Ρώσους να βρίσκονται στο έδαφός του δίχως βίζα κατά τη διάρκεια τριών εβδομάδων τον Αύγουστο του 2007.