Πριν από τη συνάντηση, οι επικεφαλής των Επιτροπών επί θεμάτων κατασκοπείας εξέδωσαν δήλωση, με την οποία επιβεβαίωσαν τη σημασία αυτών των προγραμμάτων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ταυτόχρονα, εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να εισαγάγουν διορθώσεις, ώστε να καταστούν πιο διαφανή σε δημόσιο έλεγχο και να ενισχυθεί η προστασία του δικαιώματος των πολιτών για το απαραβίαστο της ιδιωτικής τους ζωής.