Ο ίδιος δήλωσε, επίσης, ότι η ομάδα των διεθνών εμπειρογνώμων θα αποτελείται από 10 εκπροσώπους του Οργανισμού για την απαγόρευση των χημικών όπλων. Η ομάδα θα πάει στη Συρία, μόλις διευθετηθούν ζητήματα διοικητικής υποστήριξης και επιμελητείας. Σήμερα βρίσκονται στη Χάγη.

Σύμφωνα με τον Νεσίρσκι, η ομάδα των εμπειρογνωμόνων θα πάει στη Συρία βάσει της συμφωνίας με τη συριακή κυβέρνηση.