Αυτά τα στοιχεία μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επικαλούμενα το «Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» (OSDH) που εδρεύει στο Λονδίνο.

Στο μεταξύ, η Ρωσία θα συνεχίσει να εργάζεται δραστήρια για να στηρίξει τη Συρία με την απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια – ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Η ανθρωπιστική βοήθεια από τη Ρωσία δεν διακινείται μόνο μέσω της κρατικής οδού, με τα μέσα του Υπουργείου Έκτακτων Καταστάσεων, αλλά και μέσω των πολιτικών και θρησκευτικών οργανώσεων, με ευρεία συμμετοχή των απλών πολιτών.