«Όλοι μας γνωρίζουμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε σήμερα, που ξεπερνούν πολλαπλά όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίσαμε μέχρι στιγμής στην ιστορία. Αλλά, ανεξάρτητα από τη φρίκη που μας περιμένει, έχουμε ποιότητες που θα γίνουν και πάλι η δύναμή μας και θα μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε την ελευθερία μας, όπως έχει ήδη συμβεί δύο φορές σε αυτό το θλιβερό αιώνα» - αναφέρεται στο μήνυμα.

Το κείμενο διαβάστηκε την άνοιξη του 1983, στο πλαίσιο βρετανικών στρατιωτικών γυμνασίων.