Οι κύριες κατευθύνσεις της συμφωνίας αφορούν τις διασυνοριακές συγκοινωνίες και τη μεταφορά των αγαθών, την ανάπτυξη των υποδομών των διασυνοριακών διόδων, την περιβαλλοντική συνεργασία, το εμπόριο και την οικονομία, την επιστήμη και την τεχνολογία, την κοινή χρήση των φυσικών πόρων, τη συνεργασία σε περιστατικά πυρκαϊάς και έκτακτης ανάγκης.

Το έγγραφο συμπεριλαμβάνει τόσο τις παραμεθόριες όσο και τις πιο απομακρυσμένες από τα σύνορα περιοχές.

Ανάλογες με αυτή συμφωνίες, η Εσθονία έχει υπογράψει με τη Φινλανδία. Την Πολωνία, ενώ η Ρωσία με τη Λετονία και τη Λιθουανία.