Ο Σαμάνοφ σημείωσε επίσης ότι οι στρατιώτες των αερομεταφερόμενων δυνάμεων περνούν από ειδική εκπαίδευση, ώστε -αν καταστεί αναγκαίο – να εξασφαλίσουν την εκκένωση της Πρεσβείας της ΡΟ και την απομάκρυνση των ρώσων πολιτών από τη Συρία. Αυτή η αποστολή θα ανατεθεί σε τάγματα αναγνώρισης.