Αυτό το πακέτο εξοπλισμών θα είναι σε θέση να εκπληρώνει αποστολές τόσο με λειτουργία αυτόματου πιλότου ως μη επανδρωμένο, όσο και ως επανδρωμένο με χειροκίνητη διεύθυνση. Η μελλοντική πολεμική μηχανή θα είναι ιπτάμενη, ικανή να φέρει όπλα, να μετακινείται και να λύνει προβλήματα σε απόσταση 50 -100 χιλιομέτρων στην μη επανδρωμένη εκδοχή του και στην εξ αποστάσεως διεύθυνση του.

Είναι πολύ πιθανόν, ο κατασκευαστής αυτού του υβριδίου να είναι το «Σχεδιαστικό Γραφείο εφαρμογών» της πόλεως Τούλα.