Ο ίδιος ο Ράμα θα αναλάβει το αξίωμα του πρωθυπουργού, ενώ αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ορίστηκε ο Νίκο Πελέσι.
Στη νέα σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ηγέτη των Σοσιαλιστών, θα περιλαμβάνεται μόνο ένας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 16 υπουργοί και 3 υπουργοί άνευ χαρτοφυλακίου.