Η σκοτεινή κηλίδα, η οποία καλύπτει σχεδόν το ένα τέταρτο του Ήλιου, είναι μια μεγάλη στεφανιαία τρύπα - μια περιοχή του ηλιακού στέμματος με χαμηλή πυκνότητα και θερμοκρασία. Να εντοπιστεί βοήθησε η διαστημική συσκευή SOHO, η οποία αποτελεί κοινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και της ΝΑΣΑ. Οι παρατηρήσεις με τη βοήθειά της πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο από τις 13 μέχρι τις 18 Ιουλίου.