Έτσι ο αριθμός των εν λειτουργία φυγοκεντρωτών θα αυξηθεί στις 17 χιλιάδες.

Νωρίτερα το αμερικανικό Ινστιτούτο επιστήμης και διεθνούς ασφάλειας (INMB) είχε δημοσίευσε έκθεση, στην οποία αναφέρεται ότι το Ιράν θα διαθέτει αποθέματα ουρανίου, αρκετά για τη δημιουργία πυρηνικού όπλου, κατά τα μέσα του 2014.