«Αν απαιτείς από τους άλλους πλήρη τήρηση της ελευθερίας του λόγου, κατ΄ αρχήν, πρέπει να τηρείς την ίδια θέση και για τον εαυτό σου. Αν χρησιμοποιείται διαφορετικό πρότυπο, - είπε, αυτό δεν μπορεί να μην προκαλέσει κριτική τόσο από μέρους άλλων κυβερνήσεων, όσο και από μέρους των θεσμών προστασίας των δικαιωμάτων».