Τα αποτελέσματα έρευνας, που δημοσιεύθηκαν στο ιατρικό έντυπο Cell Regeneration Journal, έδειξαν ότι τα ούρα μπορεί να αποτελέσουν πηγή βλαστοκυττάρων από τα οποία, στη συνέχεια, είναι δυνατή η ανάπτυξη μικρών μορφωμάτων, που ομοιάζουν με δόντια.

Η ομάδα ερευνητών από την Κίνα ελπίζει να χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο, για την αντικατάσταση στο μέλλον των χαμένων δοντιών.