Κατά τη γνώμη τους, στα Ουράλια Όρη μπορούσε να πέσει τμήμα του αστεροειδούς 2011 ΕΟ40, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε άρθρο των επιστημόνων, το οποίο έγινε δεκτό προς δημοσίευση στο περιοδικό Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Στα μέσα Φεβρουαρίου οι κάτοικοι σειράς περιοχών των Ουραλίων παρατήρησαν ουράνιες βολίδες – φλεγόμενες σφαίρες με ουρά, η πτήση των οποίων ολοκληρώνονταν με έκρηξη και λάμψη. Η μάζα του κοσμικού αυτού αντικειμένου πριν την έκρηξη, κατά τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, ήταν περίπου 10000 τόνοι, η διάστασή τους περίπου 17 μέτρα.