«Ακόμα και αν αρνηθούν, ακόμη και αν υποθέσουμε την χειρότερη περίπτωση - αν και εξακολουθώ να ελπίζω για δικαιοσύνη - μπορούμε να απευθυνθούμε στο δικαστήριο» - είπε ο δικηγόρος.

Νωρίτερα, ο Κουτσερένα δήλωσε ότι το θέμα της παροχής ασύλου στον πρώην συνεργάτη των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ θα μπορούσε να επιλυθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.