Το Σεπτέμβριο θα αντικαταστήσει στη θέση αυτή τον Ασίφ Αλί Ζαρνταρί και θα γίνει ο 12ος πρόεδρος της χώρας.

Στο Πακιστάν ο πρόεδρος έχει περιορισμένες αρμοδιότητες και δεν παίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη σημαντικών πολιτικών αποφάσεων.