Στη Ταϊλάνδη λειτουργούν τουλάχιστον δύο ηλεκτρονικά χρηματιστήρια, όπου κανείς μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει τα bitcoins για μπατ. Οι ιστοσελίδες λειτουργούν ως συνήθως και τίποτα δεν αναφέρεται για την επικείμενη αναστολή της λειτουργίας τους. Εάν η απαγόρευση επεκταθεί σε όλες τις εταιρείες που χρησιμοποιούν τα εικονικά νομίσματα, η Ταϊλάνδη θα γίνει η πρώτη χώρα, η οποία απαγόρευσε τα bitcoins.