Οι αμοιβάδες, που κατοικούν σε δεξαμενές γλυκού νερού, εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω των ρουθουνιών κατά τη διάρκεια της κολύμβησης και στη συνέχεια μέσω του οσφρητικού νεύρου προχωρούν στον εγκέφαλο, όπου αρχίζουν να τρέφονται με τα κύτταρα του, προκαλώντας πρωτογενή αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Ο θάνατος επέρχεται μέσα σε λίγες ημέρες.

Στον κόσμο μετά την ανακάλυψη του Naegleria fowleri το 1960 έχουν καταγραφεί αρκετές εκατοντάδες περιπτώσεις προσβολής από αυτά τα πρωτόζωα και μόνο τρεις περιπτώσεις ανάκτησης της υγείας είναι γνωστές.