Αυτό το σύστημα των στρατιωτικών αποσκοπεί στην προστασία από τις βιολογικές απειλές και οποιανδήποτε τυχαία ή εσκεμμένη διάδοση παθογόνων μικροοργανισμών από τον εχθρό.

Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει υπολογιστικό σύστημα, το οποίο θα πρέπει στη διάρκεια μιας ώρας να κάνει ανάλυση του DNA οποιουδήποτε βακτηρίου ή ιού και στη συνέχεια να παρασκευάσει εμβόλιο για την εξουδετέρωση των παθογόνων οργανισμών και να το θέσει στη γραμμή παραγωγής.