Οι αντιπολιτευόμενοι οργανώνουν παρόμοιες πρωινές συγκεντρώσεις μετά καφέ από τις αρχές Ιουνίου.

Σε όλους όσους το επιθυμούν προτείνουν να έρθουν στα κτίρια των κρατικών οργανισμών, να πιούν μαζί καφέ και να διαδηλώσουν τη διαφωνία τους απέναντι στην πολιτική των αρχών.

Τα ποτηράκια του καφέ χρησιμοποιήθηκαν για την εγκατάσταση «Ο τοίχος της ντροπής», η οποία στήθηκε στο στρατόπεδο με αντίσκηνα που υπάρχει δίπλα στο Κοινοβούλιο.