Οι διοργανώτριες δηλώνουν ότι η παρθενία «δεν θα πρέπει να αποτελεί δείκτη της ανθρώπινης ηθικής στον 21ο αιώνα, δεδομένου ότι πλήττει το θεμελιώδες δικαίωμα της γυναίκας να επιλέγει ελεύθερα» .

Στη βιωσιμότητα του συγκεκριμένου ινστιτούτου συμβάλλουν τα κρατικά όργανα της Γεωργίας, ειδικότερα το Εθνικό Γραφείο Εμπειρογνωμοσύνης, το οποίο διεξάγει ανάλογες έρευνες. 'Εως και 200 ​​γυναίκες το χρόνο απευθύνονται σ΄αυτόν τον οργανισμό με το αίτημα της πιστοποίησης της παρθενίας τους και την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού.