Το DALER κινείται στην επιφάνεια με ταχύτητα μέχρι και 0,2 μέτρα το δευτερόλεπτο και μπορεί να υπερπηδά υψηλά εμπόδια. Το ύψος των υπερπηδούμενων εμποδίων δεν αναφέρεται.

Στον αέρα το DALER αποτελεί ένα ιπτάμενο μέσο σε σχήμα «ιπτάμενου φτερού» με ωστικό έλικα στο πίσω μέρος.

Όπως πιστεύεται, το DALER θα είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια διάφορων κατασκοπευτικών επιχειρήσεων από τον αέρα και στο έδαφος.