Στην επιστολή αναφέρεται ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες για την κηδεμονία θεωρούν τους γονείς ως εγκληματίες και αποσπούν τα παιδιά από οικογένειες, με βάση αυθαίρετες εικασίες και ψευδείς ισχυρισμούς.

Οι γυναίκες απευθύνθηκαν για βοήθεια στις ρωσικές αρχές, στο μέτρο που, στην ίδια τη Φινλανδία, το ζήτημα αυτό αποσιωπάται έντεχνα και οι ίδιες νιώθουν ανίσχυρες.