Η βασική ομάδα των Κινέζων στρατιωτών θα φτάσει στα Νότια Ουράλια Όρη την 1η και 2α Αυγούστου.

Βασικός στόχος των ασκήσεων είναι ο αντιτρομοκρατικός αγώνας. Στις ασκήσεις θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 1500 στρατιώτες και των δύο πλευρών. Πέρα από το πεζικό, θα συμμετέχει και η βομβαρδιστική αεροπορία. Οι ασκήσεις θα ολοκληρωθούν στις 15 Αυγούστου.