Ο υπουργός στα θέματα της αστυνομίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εκδιώξει αυτούς τους υπαλλήλους από την αστυνομία.

Το αντιπολιτευόμενο δημοκρατικό κόμμα δήλωσε ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός ποινικών στα όργανα επιβολής του νόμου υπονομεύει το κύρος της κυβέρνησης. Η αντιπολίτευση απαιτεί την άμεση απόλυση των αστυνομικών με ποινικό παρελθόν.

Το κάλο όνομα της αστυνομίας της Νότιο-Αφρικανικής Δημοκρατίας υπέστη σοβαρή ζημιά, λόγω μιας σειράς σκανδάλων σχετιζόμενων με την αστυνομική βία.