Τώρα, ο κάθε κρατούμενος κατόπιν άδειας του δικαστηρίου μπορεί να λάβει ένα ήσυχο κελί, άνετα ρούχα, τηλεόραση και άλλες υπηρεσίες «ξενοδοχείου». Μια παρόμοια διαμονή κοστίζει $115 το εικοσιτετράωρο. Επιπλέον, στις φυλακές υπάρχουν VIP κελιά $10,6 το χρόνο.

Παρά τα αρνητικά σχόλια σχετικά με αυτή την πρωτοβουλία από την πλευρά των κοινωνικών οργανώσεων, οι φύλακες υποστηρίζουν ότι είναι ένα θετικό σημείο και για τους «δωρεάν» κρατούμενους, διότι η επιπρόσθετη χρηματοδότηση επιτρέπει να συντηρούνται οι φυλακές σε καλύτερη κατάσταση.