Σε αυτή τη συμφωνία κατέληξαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της τρόικας των δανειστών σε διαπραγματεύσεις στη Λευκωσία.

Νωρίτερα στα πλαίσια της εξυγίανσης της τράπεζας το 37,5% των μη ασφαλισμένων καταθέσεων είχαν μετατραπεί σε μετοχές. Σύμφωνα με τη σημερινή συμφωνία ακόμα 10% των καταθέσεων θα μετατραπούν επίσης – 5% σε μετοχές και 5% σε μετατρέψιμα ομόλογα.

Μετά τη συμφωνία για το μέγεθος του «κουρέματος» παραμένει να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για την έξοδο της Τράπεζας Κύπρου από το καθεστώς συγκέντρωσης κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποφασιστεί τι θα γίνει με το υπόλοιπο τμήμα των καταθέσεων.