Το δικαστήριο της πόλης Τσαντιγκάρχ αποφάσισε ότι η διαθήκη του μαχαραγιά της περιφέρειας Φαριντκότ Χάριντερ Σινγχ Μπραρ, ήταν πλαστό. Σύμφωνα με εκείνη τη διαθήκη όλη η περιουσία του μεταφερόταν σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε από μερικούς υπηρέτες του.

Μετά από το θάνατό του έμεινε ένα παλάτι και παλιό κάστρο στην πόλη Φαριντκότ, μερικά σπίτια στο Δελχί και στο Χαϊντεραμπάντ, ένα αεροδρόμιο, χρυσαφικά και μερικά αυτοκίνητα-αντίκες. Όλα αυτά θα πάνε τώρα στην κατοχή των δύο κορών του μαχαραγιά.