Σύμφωνα με ανακοίνωσε που εξέδωσε η εταιρεία το ραδιενεργό Καίσιο 134 στο νερό της στοάς περιέχει 750 εκατομμύρια μπεκερέλ ανά λίτρο.

Το επίπεδο περιεχομένου ραδιενεργών ουσιών διάσπαση - βήτα, συγκεκριμένα Στρόνιου 90, καταγράφηκε ως 750 εκατομμύρια μπεκερέλ ανά λίτρο νερού.