Η νέα αρμοδιότητα στο υπουργείο κρίθηκε σκόπιμο να θεσπιστεί λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του τομέα της «εξωτερικής κυβερνοπολιτικής» .

Επί του παρόντος, δεν είναι γνωστό κατά πόσο ο διπλωμάτης θα συνεχίσει να εργάζεται στη Συμμαχία, μετά τη μετακίνησή του στο Υπουργείο Εξωτερικών.