Οι παγκόσμια αγώνες είναι διεθνείς συλλογικοί αγώνες σε είδη αθλητισμού που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων, οι οποίοι διεξάγονται από το 1981 με περιοδικότητα μια φορά κάθε 4 χρόνια.