Φωτογκαλερί

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η πλειοψηφία των θυμάτων είναι άνθρωποι που δηλητηριάστηκαν από δακρυγόνα, τα οποία αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν εναντίον των διαδηλωτών οι δυνάμεις ασφαλείας.